РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

 

Овчинникова Елена Алексеевна

Директор МБОУ ДО"ЦДТ"

тел. 8 904 622 13 28

mail: ddtsmr@yandex.ru

 

Фролова Алена Викторовна

тел. 8 908 961 60 12

Методист, педагог дополнительного образования

mail: ddtsmr@yandex.ru

Кутузова Ирина Васильевна

тел. 8 924 137 12 03

Методист, педагог дополнительного образования

mail: ddtsmr@yandex.ru

Мурга Евгений Викторович

тел. 8 924 127 78 97

Методист, педагог дополнительного образования

mail: ddtsmr@yandex.ru

Шестаков Александр Николаевич

тел. 8 924 260 98 27

Педагог дополнительного образования

mail: ddtsmr@yandex.ru

 

Курнаев Андрей Николаевич

тел. 8 924 266 18 40

Педагог дополнительного образования

mail: ddtsmr@yandex.ru

 

Гуртовая Инна Петровна

тел. 8 924 266 45 40

Педагог дополнительного образования

mail: ddtsmr@yandex.ru

 

Пельменева Елена Владимировна

тел. 8 951 006 00 86

Педагог дополнительного образования

mail: ddtsmr@yandex.ru

 

Захарова Светлана Михайловна

тел. 8 924 526 67 69

Педагог дополнительного образования

mail: ddtsmr@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках.